🔻کارگاه حفاظت پرتویی در سوانح هسته‌ای
🔺با تدریس دکتر معصومه پارسی

☢️در دنیای امروز وقوع سوانح هسته ای در هر نوعی دور از انتظار نیست، از همین رو آمادگی، شناخت و آگاهی لازم برای مقابله یا حفاظت در برابر آثار آن اجتناب ناپذیر است. همه میدانیم که آگاهی و آمادگی در برابر رخداد های بزرگ ترس و وحشت مقابله با آن را به طور واضحی کاهش می دهد. در این کارگاه تلاش میکنیم تا مفاهیم و اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه، استاندارد های پرتویی، انواع آلودگی ها و سوانح هسته ای را بشناسیم همچنین با برخی عملیات های تخصصی مقابله با سوانح پرتویی آشنا خواهیم شد.

*ویژه دانشجویان رادیولوژی*
<