راهنمای ارسال مقالات

برای دانلود کل متن در قالب pdf اینجا کلیک کنید.

کلیه دانشجویان و پژوهشگران گرامی می‌توانند ضمن رعایت فرمت نگارش چکیده (در منوی راهنمای نگارش چکیده)، آخرین یافته‌های علمی، پژوهش، کاربردی و مروری خود را بر طبق محورهای کنگره، از طریق از طریق منوی " ارسال خلاصه مقالات" و انتخاب نوع ارائه از میان گزینه های "پوستر" و "شفاهی" چکیده مقالات خود را ارسال نمایند. فایل چکیده همراه اسامی و فایل چکیده بدون اسامی باید بارگذاری شوند تا به مقاله مورد نظر ترتیب اثر داده شود.

راهنمای نگارش و ارسال چکیده مقالات

o ارسال چکیده مقالات تنها از طریق وب سایت کنگره امکان پذیر است و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
o تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
o چکیده هر مقاله باید در دو فایل جداگانه به شرح ذیل توسط کاربر آپلود گردد:
1-فایل چکیده (همراه با اسامی و افیلیشن)
2-فایل چکیده بدون اسامی و افیلیشن

بدین صورت که کاربر بعد از ثبت نام، از طریق منوی "ارسال مقاله" چکیده مقاله را بارگذاری می کند سپس در منوی مورد نظر، فایل چکیده بدون اسامی و افیلیشن را بارگذاری می کند.

* توجه: به مواردی که تنها یک فایل چکیده فرستاده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده مسئول الزامی می باشد.
* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
-عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
-عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان
- عدم ارسال فرم تعهد ارائه مقاله

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:


- حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
- خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.
- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و نام سازمانی (Affiliation) 350 کلمه می باشد.
- عنوان مقاله با فونت B Titr اندازه 14 نگارش گردد. عنوان مقالات انگیسی نیز با فونت Times New Roman بصورت Bold نگارش گردد.
- نام نویسندگان بصورت Bold و با فونت B Nazanin اندازه 12 (برای مقالات انگیسی Times New Roman اندازه 12 بصورت Bold) نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود. و علاوه بر افیلیشن شماره تماس وی نیز قید گردد.
- سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت B Nazanin اندازه 10 ((برای مقالات انگیسی Times New Roman اندازه 10) نگارش گردد. در نگارش وابستگی علمی افراد از ذکر عناوین مانند: دکتر و مهندس اجتناب گردد.
-برای متن خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه 12 استفاده گردد. برای سر تیتر‌ها از فونت B Nazanin به صورت Bold نگارش گردد
- چکیده باید بصورت خلاصه مبسوط و شامل موارد زیر باشد:
1) برای مقالات اصیل (Original Articles) و کیفی (Qualitative Articles):
- زمینه و هدف (Back ground and Aim)
- مواد و روش ها (Materials and Methods)
- یافته ها (Results)
- نتیجه گیری (Conclusion)
- واژگان کلیدی (Key words)
*تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده کلید ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد
2) برای مقالات مروری (Review articles):
- زمینه و هدف (Back ground and Aim)،
- روش جستجو (Search Method)،
- یافته ها (Results)،
- نتیجه گیری (Conclusion)
- واژگان کلیدی (Key words)

3) برای مقالات گزارش موردی (Case report):
- زمینه و هدف مطالعه (Back ground and Aim)،
- گزارش بیمار (Patient Report)،
- نتیجه گیری (Conclusion)
- واژگان کلیدی (Key words)

- حداقل از 3 و حداکثر از 6 کلید واژه متاسب با موضوع مقاله استفاده گردد. واژگان کلیدی بصورت Italic با اندازه 12 نگارش گردد.

1. مسئولیت اطلاع رسانی به سایر نویسندگان مقاله به عهده فرستنده مقاله (فرد پرزنت کننده مقاله) می‌باشد.
2. مسئولیت صحت علمی و ادبی متن ارسال‌‌شده با فرد فرستنده مقاله می‌باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی مرکز مربوطه اعلام می‌شود و محرومیت هایی برای فرد مذکور اعمال خواهد شد. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور و به طور کلی تمامی نویسندگان کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
3. از ارسال مقالاتی که پیش از این در کنگره های دیگر و یا حتی در دوره های قبلی همین همایش ارائه شده یا به صورت مقاله کامل در مجلات پژوهشی داخلی و بین المللی به انتشار رسیده است، اکیدا خودداری نمایید. در صورت اثبات این موضوع، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه نویسنده ثبت‌کننده اعلام می‌شود.
4. مقالات بر اساس کیفیت خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق داوری خواهند شد.
5. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.
6. لطفا در ترتیب وارد کردن اسامی نویسندگان دقت کافی را رعایت فرمائید، چرا که انتشار اسامی دقیقا به همان صورت خواهد بود.
7. در صورت پذیرش خلاصه مقاله، گواهی فقط به فرد ارائه دهنده‌ی مقاله تعلق خواهد گرفت.
8. در صورت بروز هرگونه سؤال و یا مشکل در ارسال مقالات، از طریق ایمیل کنگره5srccg@rums.ac.ir مکاتبه شود.
9. خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن‎ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند "نتیجه در حال بررسی می‎باشد" و ... اکیدا خودداری شود.
10. در صورتی که موارد مذکور رعایت نشود، چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد.

برای دانلود کل متن در قالب pdf اینجا کلیک کنید.