بازی محیطی

"امسال در پنجمين كنگره ي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان،براي نخستين بار در اين شهر،با برگزاري بازي هاي محيطي با هدف نشاط و پويايي،پذيراي حضور گرم شما عزيزان خواهيم بود."


by sarina moradi