فایل ها

جدول زمان بندی کنگره
برنامه‌ی برگزاری کارگاه ها و همچنین جزئیات ثبت نام در کارگاه
پنل بخش سخنرانی
پنل بخش پوستر
لیست اسامی داوران حضوری
لیست مقالات پذیرفته شده
لیست اسامی داوران مکاتبه‌ای پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
برنامه‌ی برگزاری کارگاه ها و همچنین جزئیات ثبت نام در کارگاه های کنگره
برای دانلود فایل فرمت ارائه پوستر کلیک کنید
برای دانلود فایل فرمت ارائه سخنرانی کلیک کنید
برای دانلود فایل راهنمای نویسندگان چکیده مقاله اینجا کلیک کنید
برای دانلود فرم خام رزومه اینجا کلیک کنید