تاریخ برگزاری کنگره به تاریخ 20 الی 22آذر ماه انتقال یافت

تغییر تاریخ کنگره

بیشتر بخوانید

محور ویژه: نوآوری در علوم پزشکی

پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5th National Congress of Student Research Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences

بیشتر بخوانید


5th National Congress of Student Research Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences

پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بیشتر بخوانید

محور ویژه همایش

نو آوری در علوم پزشکی

ویژه همه دانشجویان علوم پزشکی و همچنین دامپزشکی کل کشور

سرگرمی

برگزاری بازی های محیطی

بازدید از بزرگترین خانه خشتی جهان

بازدید از خانه حاج آقا علی

خيريه آواي مهر

امکان انتخاب غرفه از 10 مهر ماه

  1. قبل
  2. بعد