آوای مهر آوای مهربانی
به رسم نیکی امسال در پنجمین کنگره دانشجویی دانشگاه رفسنجان بنا نهادیم تا دست یاری به هم میهنان بی بضاعت برسانیم بهمین منظور خیریه آوای مهر اقدام به عرضه غرفه در زمینه صنایع دستی ، اغذیه ، اسباب بازی و ‌... بنفع مدد جویان کرده است . امید است که این پویش با کمک شما عزیزان قطره ای کمک در در یاری همیهنان عزیزمان باشد.

کانون خیریه آوای مهر در سال 94 به همت جمعی از دانشجویان دندانپزشکی رفسنجان و با حمایت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شروع به کار کرد و امروز با حضور فعال دانشجویان رشته های مختلف به کار خود ادامه می دهد. از جمله فعالیت های این کانون میتوان به برگزاری 8 دوره بازارچه خیریه ، توزیع بسته های حمایتی و غذایی به خانواده های محروم و طرح های حمایتی از کودکان کار و کودکان محروم، همچنین برگزاری دوره های انگیزشی و آموزشی برای دانشجویان اشاره کرد.
<